Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för https://hobby365.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Den här webbplatsen ägs och hanteras av SH Nordic Sales AB i egenskap av juridisk person med säte i Falköping. På den här webbplatsen hänvisar orden ‘’vi’’, ‘’oss’’ och ‘’vår’’ till hobby365. Vi erbjuder den här webbplatsen inklusive all information, verktyg, produkter och tjänster som är tillgängliga till dig, användaren, med villkoret att du accepterar våra villkor som anges här. Syftet med webbplatsen är försäljning av hobbyprodukter.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa någonting från oss så tar du del av vår webbplats och till att ingå ett juridiskt bindande avtal med SH Nordic Sales AB med organistationsnummer 559378-8416.

Det inkluderar ytterligare villkor som hänvisas till här och/eller finns tillgängliga genom hyperlänk. De här användarvillkoren gäller utan begränsning för alla användare och besökare av webbplatsen, inklusive besökare, leverantörer, kunder, handlare och av innehåll och media.

Vänligen läs igenom våra användarvillkor noggrant innan du tar del av eller använder vår webbplats. Genom att ta del av eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till våra användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor ska du inte besöka webbplatsen eller använda någon av våra produkter eller tjänster. Om våra användarvillkor betraktas som ett erbjudande är ett godkännande uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Eventuella nya funktioner eller verktyg som adderas till den aktuella webbutiken inkluderas också i våra användarvillkor. Du kan läsa igenom den senaste versionen av våra användarvillkor när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta alla delar av våra användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda eller besöka vår webbplats efter en ändring i användarvillkor godkänner du de nya ändringarna.

Avsnitt 1 – Villkor för webbutik

Genom att godkänna våra användarvillkor försäkrar du att du är i myndig i ditt land, stad, delstat eller provins alternativt att du är myndig i ditt land, stad, delstat eller provins och ger ditt medgivande att någon minderårig som du har ansvar för har tillåtelse att använda vår webbplats.

Du får inte under några omständigheter använda våra produkter för illegala eller obehöriga ändamål. Du får inte heller genom att använda vår webbplats, våra produkter eller tjänster bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar, virus eller någon kod av skadlig natur.

Kommentarsfält ska användas med sunt förnuft och på ett respektfullt sätt. Det är strängt förbjudet att använda sig av ett olämpligt, nedsättande, hotfullt, vulgärt eller stötande språk. Inlägg som strider mot dessa riktlinjer kommer att raderas.

Det är inte tillåtet att dela olagligt, stötande, trakasserande eller kränkande material. Samtliga användare ska respektera sekretess och undvika att dela känslig information om sig själv eller andra.

Ett brott eller en överträdelse av något av våra användarvillkor kommer att resultera i omedelbar uppsägning av din rätt att använda vår webbplats, produkter eller tjänster.

Avsnitt 2 – Allmäna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra att sälja produkter till vem som helst av vilken anledning som helst.

Du förstår att din information (med undantag av kredit/betalkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kredit/betalkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte återskapa, duplicera, kopiera, sälja eller utnyttja någon del av vår webbplats, använda vår webbplats eller ge åtkomst till webbplatsen eller förmedla annan kontakt utan skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i det här avtalet är inkluderade endast för bekvämlighetens skull och kommer inte begränsa eller på något annat sätt påverka våra villkor.

Material från webbplatsen får laddas ner men endast för enskilt bruk. Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användare tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

Avsnitt 3 – Korrekt, fullständig och aktuell information

Vi är inte ansvariga om information som finns tillgänglig på den här webbplatsen inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på den här webbplatsen tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som grund för att göra beslut utan att ta del av primär, korrekt, fullständig och aktuell information. Allt förtroende för innehållet på den här webbplatsen sker på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell eller korrekt och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att modifiera och ändra innehållet på den här webbplatsen när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Avsnitt 4 – Ändringar och modifieringar på produkter och priser

Priserna för våra produkter kan ändras när som helst utan notifiering.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera eller avbryta din beställning (eller någonting annat på vår webbplats) utan notifiering.

Vi skall inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några modifieringar, prisändringar, uppsägning av eller avbrytande av en beställning, oavsett orsak.

Avsnitt 5 – Produkter och tjänster

Vissa produkter och tjänster som endast är tillgängliga online via vår webbplats kan vara begränsade i kvantitet och kan endast returneras eller bytas ut enligt vår Returpolicy.

Vi har gjort allt vi kan för att så noggrant som möjligt visa färgerna och bilder på de produkter som finns i vår butik. Vi kan inte garantera att skärmen på din enhet visar färgerna på korrekt vis.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter och tjänster till en person, geografisk region eller ett speciellt jurisdiktion. Vi kan utöva den här rätten på basis från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av vissa produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter och produktpriser kan ändras när som helst utan notifiering. Vi förbehåller oss rätten att ta bort en produkt när som helst. Alla erbjudanden på en viss produkt eller tjänst är ogiltiga på platser där de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att några fel på vår webbplats kommer att rättas till.

Avsnitt 6 – Fakturering och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att vägra någon beställning som du lägger till oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köps per person, hushåll eller order. De här restriktionerna kan inkludera beställningar som är lagda av samma kundkonto, kredit/kontokort och/eller beställningar som använder samma faktureringsadress och/eller leveransadress. I det fall att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom e-post och/eller den faktureringsadress eller det telefonnummer som angavs vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår bedömning verkar ha gjorts av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker att tillhandahålla aktuell, komplett och korrekt information för alla köp som görs i vår webbutik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive men inte begränsat till din e-postadress och ditt kredit/kontokortsnummer med utgångsdatum så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Användares köp på webbplatsen hanteras och ska betalas via Klarna som ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:

Betalning kan ske genom Klarna faktura, Klarna delbetalning, Klarna konto eller Klarna direktbetalning.

För mer information och detaljer, vänligen läs vår Returpolicy.

Avsnitt 7 – Frivilliga verktyg

Vi kan erbjuda dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar, har kontroll över eller någon som helst möjlighet att ändra.

Du erkänner och samtycker till att vi tillhandahåller eventuell åtkomst till sådana verktyg ‘’som de är’’, utan några som helst garantier eller villkor av något slag och utan vårt godkännande. Vi ska inte ha något ansvar alls som härrör från eller är kopplat till användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning av frivilliga tredjepartsverktyg på den här webbplatsen är helt och hållet ditt ansvar och på egen risk. Du bör säkerställa att du är bekant med och förstår verktygen och godkänner de villkor som leverantören av tredjepartsverktyget tillhandahåller innan du använder det.

Vi kan även erbjuda nya sidor och funktioner på webbplatsen i framtiden (inklusive nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller sidor omfattas också av våra Användarvillkor.

Avsnitt 8 – Länkar från tredje part

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga på vår webbplats kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part kan leda dig till webbplatser som inte är kopplade till oss. Vi har inget ansvar att undersöka eller utvärdera innehållet på de här webbplatserna och ansvarar inte heller för material, produkter, tjänster eller annat som erbjuds där av tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs på webbplatser från tredje part. Granska noggrant tredje parts användarvillkor och policys innan du genomför en transaktion. Eventuella klagomål, krav, frågor eller annat som rör tredjepartsprodukter skall riktas till tredje part.

Avsnitt 9 – Kommentarer, feedback och andra insändare från användare

Om du på vår begäran skickar specifika bidrag (exempelvis tävlingsbidrag) eller utan förfrågan från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material online, via e-post, med post eller på annat sätt samtycker du till att vi när som helst och utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på andra sätt använda alla kommentarer som du skickar till oss i vilket medium som helst. Vi är inte och kommer inte vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för några kommentarer; eller (3) svara på några kommentarer.

Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer vara olagligt, kränkande, hotande, förtal, pornografiskt eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts rättigheter eller våra Användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka rättigheterna hos någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtal eller på annat sätt olagligt, kränkande eller opassande material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av vår webbplats eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas att vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om vart kommentarerna ursprungligen kommer från. Du är själv ansvarig för alla kommentarer du gör och att de är korrekta. Vi tar inget ansvar och för några kommentarer från dig eller någon tredje part.

Avsnitt 10 – Personlig information

Den personliga information som du ger oss genom vår webbutik regleras av vår integritetspolicy. Se därför till att ta del av och läsa igenom den innan du delar med dig av personlig information.

Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter. Genom att acceptera dessa Användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande: Användarens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Känsliga uppgifter tillåts inte att samlas in och behandlas.

Personuppgifterna kommer att behandlas till följande syften: Personuppgifterna kommer att användas vid leverans av varor och fakturering/debitering av beställningar. Användares personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje part om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att fullfölja konsumenters köp.

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem. Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Användarna har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks, men i följande fall måste uppgifterna raderas:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändämål som de samlats in för
  • Om samycket återkallas
  • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det
  • Om det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Avsnitt 11 – Cookies

Webbplatsen använder sig av cookies. Det innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med det är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Den här typen av cookies kan lagra information som exempelvis valt språk och medför att användare inte behöver välja om det på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på https://hobby365.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra det själv i inställningarna på sin enhet.

Avsnitt 12 – Felaktigheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår webbplats som innehåller diverse fel som exempelvis men inte uteslutande: grammatiska fel eller utelämnanden av information i relation till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella felaktigheter och utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information på vår webbplats är felaktig. Det här kan vi göra när som helst utan att notifiera i förväg, även efter att du har skickat din beställning.

Vi åtar oss inget ansvar att uppdatera, ändra eller förtydliga information på vår webbplats. Det inkluderar men är inte begränsat till prisinformation, om inte lagen kräver det. Inget specificerat uppdateringsdatum som tillämpas ska ses som att all information har modifierats eller uppdaterats.

Avsnitt 13 – Förbjudna användningsområden

Utöver andra förbud enligt Användarvillkoren är du också förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll till (a): något olagligt ändamål; (b); att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att överträda internationella, nationella, lokala eller statliga regler och förordningar; (d) att kränka eller överträda våra eller andras immatteriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, smutskasta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet, funktionshinder eller något annat; (f) att skicka in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som kommer eller kan användas för att påverka funktionaliteten eller driften av webbplatsen eller någon relaterad webbplats; (h) samla in eller spåra personlig information om andra; (i) att skicka skräppost, spam, eller andra meddelanden av liknande karaktär; (j) något obscent eller omoraliskt ändamål; (k) att störa eller kringgå våra säkerhetsfunktioner i webbplatsen eller någon relaterad webbplats. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen eller relaterad webbplats om du bryter mot någon av våra förbjudna användningsområden.

Avsnitt 14 – Ansvarsfriskrivning gällande garantier: Begränsning av ansvar

Vi garanterar inte, företräder inte eller intygar på något sätt att din användning av vår webbplats kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan uppstå efter användning av webbplats kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi till och från kan ta bort webbplatsen under obestämd tid eller avbryta tillgång till vår webbplats när som helst utan att notifiera dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av webbplatsen, eller oförmåga att använda webbplatsen, är helt upp till dig och på egen risk. Webbplatsen och alla produkter som levereras till dig tillhandahålls (om inget annat uttryckligen meddelas av oss) i ‘’befintligt skick’’ och ‘’tillgängligt’’ för din användning utan några representationer, garantier eller villkor av något slag.

Under inga omständigheter ska hobby365, våra ägare, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, dotterbolag, entreprenörer, praktikanter, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för bland annat, men inte begränsat till någon skada, förlust, garantier, skadestånd, ersättningskostnader, förlorade inkomster, förlust av data eller liknande skador oavsett anledning som uppstår från din användning av webbplatsen eller några produkter som är förvärvade genom oss. Hobby365 är inte heller ansvariga för anspråk som görs relaterat till din användning av webbplatsen eller produkter, inklusive men inte begränsat till eventuella fel i något innehåll, förlust eller skada av något slag som uppstått av användningen eller för något innehåll som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via webbplatsen.

Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador kan vårt ansvar begränsas till den omfattning som är tillåten enligt gällande lag.

Avsnitt 15 – Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta, försvara och se till att hobby365 och våra moderbolag, dotterbolag, partner, ägare, tjänstemän, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, tjänsteleverantörer, leverantörer, underleverantörer, praktikanter och anställda hålls oskyldiga från alla anspråk eller krav, inklusive men inte begränsat till skäliga advokatkostnader som görs av tredje part på grund av eller som härrör från ditt brott mot våra Användarvillkor, eller de dokument som villkoren hänvisar till, eller din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.

Avsnitt 16 – Uppdelning av ogiltiga villkor

Om någon del av våra Användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ej genomförbar ska den ändå gälla till den fullaste omfattning som tillåts enligt tillämplig lag. Den ogiltiga delen ska då anses vara uppdelad och avskuren från Användarvillkor. Ett sådant villkor påverkar med andra ord inte giltigheten och genomförbarheten hos resterande villkor.

Avsnitt 17 – Uppsägning

Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdatum ska fortsatt gälla efter uppsägningen av avtal för samtliga ändamål.

Våra användarvillkor är giltiga tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp våra Användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra produkter, tjänster, eller webbplats eller genom att sluta använda vår webbplats.

Om vi anser att du har brutit mot något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor kan vi också säga upp avtalen när som helst och helt utan förvarning. Du kommer då vara ansvarig för samtliga belopp som är förfallna upp till och med uppsägningsdagen och vi kan neka dig åtkomst till våra produkter, tjänster och webbplatser (eller delar av).

Avsnitt 18 – Hela avtalet

Vårt misslyckande att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Användarvillkor och alla policyer och regler som vi publicerar på den här webbplatsen eller i förhållande till webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Det styr din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till tidigare versioner av Användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter och oklarheter vid tolkning av våra Användarvillkor ska ej tolkas mot den part som upprättade dem.

Avsnitt 19 – Tillämplig lag

Våra användarvillkor som vi tillhandahåller med våra produkter ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.

Avsnitt 20 – Ändringar i användarvillkor

Du kan alltid granska den mest aktuella versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att när vi vill uppdatera, ändra eller ersätta delar av våra användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för eventuella ändringar. Din fortsatta användning av vår webbplats efter att ändringar i användarvillkor har publicerats utgör automatiskt ett godkännande av ändringarna.

Avsnitt 21 – Kontaktinformation

Frågor och funderingar om användarvillkoren ska förmedlas till oss på:

E-post: info@hobby365.se

Telefon: 0735-871494